A centre for security, development and the rule of law

Job opportunities

Project Assistant - Projektni asistent

Institute DCAF Ljubljana is looking for a motivated individual to join its ranks and support its activities within the DCAF Border Security Programme.

This is a fixed-term position until the end of December 2019, with possibility for extension.

The Project Assistant will mainly assist the Senior Advisors and Project Managers in preparation and execution of activities within the DCAF Ljubljana and other tasks as needed.

Requirements:
-    At least 8 year of relevant working experience
-    Fluency in Slovenian
-    Fluency in English
-    Ability to correspond orally and in written form in Croatian, BiH, Montenegrin or Serbian
-    Ability to read Cyrillic
-    Strong communication skills and ability to work well with others
-    Experience with working in an international environment
-    Attention to detail and time management skills
-    Good knowledge of Microsoft Office tools, especially Word, Excel, PowerPoint and Outlook
-    Driving licence (category B according to Slovenian legislation) and own means of transport
-    Familiarisation with the work of DCAF and the DCAF Border Security Programme
-    Understanding of project based work methodology
-    Willingness to work outside regular working hours and willingness to travel regularly abroad on business

Main tasks and responsibilities will be:
-    Working as part of a smaller and very dynamic international team based in Ljubljana
-    Assisting in organisation of international events and conferences in Slovenia and abroad
-    Constant communication with partners abroad
-    Preparation of budget estimates and reporting on costs
-    Assisting with the preparation of other written reports
-    Assisting with the preparation of relevant financial reports
-    Organisation of in-house meetings and other events
-    Travel abroad to DCAF events
-    Other tasks as needed

Priority will be given to candidates with proven previous experience in the field of financial and material management and purchasing, organisation of business events, record keeping and administrative support.

Duty station: Ljubljana, Slovenia

Interested and qualified candidates are invited to submit their applications by e-mail to b.basa@dcaf.ch. Application must include:

•    proof of education
•    a letter of motivation in English
•    a CV in English

The subject line of the application email should mention: “Vacancy Institute DCAF Ljubljana / Project Assistant – LASTNAME”. The deadline for applications is 24 February 2018. Only applications containing all requested documents will be considered.

Only candidates shortlisted for an interview will be contacted.

The required language and use of programme tools skills will be assessed.


* * * * *

Inštitut DCAF Ljubljana med svoje vrste vabi motiviranega posameznika, ki bi se pridružil utečenemu kolektivu v okviru DCAF Programa Mejne Varnosti.

Delovno mesto je za določeno obdobje, in sicer do 31 Decembra 2019.

Glavne zadolžitve Projektnega asistenta predstavljajo pomoč vodstvu ter projektnim vodjem pri pripravi in izvedbi aktivnosti v okviru DCAF Ljubljana ter druge naloge po navodilih.

Od kandidata pričakujemo:
-    najmanj 8 let ustreznih delovnih izkušenj
-    zaključena VI. stopnja visokošolskega izobraževanja po slovenski zakonodaji / 1. stopnja na bolonjski ravni
-    odlično znanje slovenskega  jezika
-    odlično poznavanje angleškega jezika (govorno in pisno izražanje)
-    sposobnost komuniciranja (govorno in pisno) v bosanskem, črnogorskem, hrvaškem ali srbskem jeziku
-    sposobnost branja cirilica
-    komunikacijske sposobnosti in sodelovanje z drugimi osebami
-    delovne izkušnje v mednarodnem okolju
-    pozornost do podrobnosti in sposobnost upravljanja s časom
-    dobro poznavanje MS Office paketa (še posebej MS Word, Excel, PowerPoint in Outlook
-    vozniško dovoljenje (kategorija B po slovenski zakonodaji) ter lastno prevozno sredstvo
-    seznanjenost z delom DCAF-a in Programom Mejne Varnosti v okviru DCAF-a
-    razumevanje projektnega dela
-    pripravljenost na delo zunaj rednega delovnega časa ter pripravljenost na pogoste večdnevne odsotnosti zaradi službenih potovanj

Delovne naloge in obveznosti:
-    delo v majhni in dinamični mednarodni ekipi s sedežem v Ljubljani
-    organizacija in koordinacija mednarodnih dogodkov in konferenc v Sloveniji in tujini
-    stalna komunikacija s tujimi partnerji
-    priprava proračunskih ocen in poročanje o stroških
-    pomoč pri pripravi drugih pisnih poročil
-    pomoč pri pripravi ustreznih finančnih poročil
-    organizacija internih srečanj in drugih dogodkov
-    potovanje v tujino na DCAF dogodke
-    druge naloge po navodilih

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje na področju vodenja finančnega in materialnega poslovanja in nabav, organizacije poslovnih dogodkov, vodenja dokumentarnih evidenc in gradiv in administrativne podpore managementu.

Mesto zaposlitve: Ljubljana, Slovenija

Zainteresirani in kvalificirani posamezniki naj pošljejo prijavo na naslov b.basa@dcaf.ch. Prijava mora vključevati:

•    dokazila o izobraževanju
•    motivacijsko pismo v angleškem jeziku
•    CV v angleškem jeziku

Zadeva sporočila mora vključevati »Vacancy Institute DCAF Ljubljana / Project Assistant – PRIIMEK«. Rok za prijavo je 24 februar 2018. Upoštevale se bodo samo popolne prijave, prispele do tega roka.

Na razgovor bodo povabljeni samo kandidati, ki bodo prišli v ožji izbor, kjer bo tudi potekalo testiranje znanja jezika in uporabe programskih orodij.